eControl kvalitetssikrer inntekter og utgifter for HMK

– Vi har eksempler på både leasing-avtaler som må sies opp til rett tid og kundeavtaler som vi må fornye, forteller Morten Stovner-Sørlie i HMK.

Daglig leder Morten Stovner-Sørlie forsto behovet for bedre kontroll etter å ha glippet fristen på en leasing-avtale.

– Vi erfarte bittert hvor kostbart det ble når en avtale vi ikke lenger ønsket, fornyet seg automatisk for to år. Da forsto vi det var på tide å få en skikkelig løsning med avtaler. Etter å ha tatt eControl i bruk, har vi også erfart at systemet ivaretar verdifulle kundeavtaler som vi selv må fornye.

I eControl legger vi nå inn alle avtaler og kontrakter med blant annet leverandører, kunder, transportører og sponsorer. Nå blir jeg varslet i god tid før hver fornyelse. Dette fungerer kjempebra, forteller Stovner-Sørlie.

GDPR godt ivaretatt
– Og når det gjelder GDPR, så har vi lagt alle arbeidsavtaler i eControl. Dermed blir dette oppbevart på en forsvarlig måte, og hver medarbeider kan få en utskrift av hva vi har registrert.

eControl fungerer veldig godt og til en grei pris, avslutter Stovner-Sørlie, som nå opplever et oppsving etter pandemien for det tradisjonsrike buss-selskapet HMK.

eControl HMK