fbpx
eControl

Full oversikt over selskapets kontrakter og styredokumentasjon

eControl er et lederverktøy, bygget som et nett-basert avtale og kontraktsoversikt, som gir struktur og kontroll på alle forpliktelser ditt selskap har.

Full kontroll med eControl

Med eControl får du enkelt oversikt på alle kontrakter/avtaler virksomheten bør ha kontroll på.

GDPR er et av fokusområdene for oss, da vår løsning gir en god mulighet til å få kontroll på informasjon om ansatte.

"Vi har allerede fått god økonomisk gevinst på reforhandling av rammeavtaler!"
Morten Stovner-Sørlie - Administrerende Direktør HMK Busselskap
"Vi har fått redusert utgiftene våre på leverandørsiden, har god kontroll på alle kundeavtaler, og slipper å bruke mye unødig tid på å lete etter styre- og personaldokumenter»
Håkon Bergli - daglig leder hos HBT AS

Nettbasert

Du får en sikker, fleksibel og skalerbar løsning.
Er du på nett, så er løsningen tilgjengelig fra alle dine digitale enheter til enhver tid.

Struktur og oversikt

eControl gir deg en god struktur og oversikt over alle kontrakter og styremøter dere har i selskapet.

Varslinger

Alle kontrakter kan settes opp med automatisk varsling.
Det gir mulighet til å fornye, reforhandle eller si opp kontraktene innen tidsfristene.

Sikkerhet

eControl driftes på norske servere for å ivareta norsk personvernlovgivning.
Den har høy sikkerhetsstandard
(HTTPS, RapidSSL)
eControl gir deg god oversikt og kontroll på deres leverandørkontrakter, kundekontrakter, samarbeidsavtaler, og andre avtaler som det er nødvendig å ha god kontroll på. Du får også god kontroll på styre- og personaldokumenter. Dette gir en god trygghet på informasjon som er nødvendig for å drive virksomheten på en god måte.

For å sikre rask og enkel implementering er løsningen nettbasert. Innholdet er derfor enkelt tilgjengelig fra de ulike digitale plattformer. Den er hostet av et norsk selskap på norske servere, med trygg og kontinuerlig backup. På denne måten er dine data lagret på en sikker måte ihht reglene om personvern.

eControl gir kontroll på kontrakter og forpliktelser som bedriften din har. Du sikrer at du kan vurdere fornyelse og oppsigelse til riktig tid, og får en total oversikt over de økonomiske sidene knyttet til bedriftens samlede avtalevolum.

Forbedrede leverandørbetingelser

Tidsbesparelse på lagring og gjenfinning av kontraktene

Tydeliggjøring av selskapets verdier

Kontroll ovenfor myndigheter, revisor, advokat, styret, ny ledelse/eiere/ansatte

Kontrol på at kontraktene er signert av riktige personer

God oversikt over hvem som er ansvarlig for kontraktene

eControl gir verdifull kontroll og oversikt over virksomhetens forpliktelser.

Kontakt oss

eControl AS
Rolfsbuktveien 4A
1364 FORNEBU
Tlf.: +47 4884 8048
post@econtrol.no

Kontakt oss