Om eControl

Vi leverer en løsning som bidrar til at ledelse, eiere og styre i selskaper får bedre kontroll på på sine forpliktelser i forbindelse med leverandør- og kundekontrakter, styrearbeid og ansettelsesdokumenter.
Noen av våre mange fornøyde kunder

La oss ta en prat

Vi vil gjerne ta en prat med deg om hvilke verdier vi kan tilføre din bedrift. Vi begynner normalt sett med en uforpliktende innledende samtale, hvor vi avdekker status i bedriften deres og foreslår hvordan vår løsning eventuelt kan gi enda bedre kontroll og oversikt i hverdagen. 

Du møter erfarne og profesjonelle forretningsmennesker med flere ti-tall års erfaring som ledere, eiere og styremedlemmer innen ulike bransjer i norsk og internasjonalt næringsliv. 

Vi viser deg hvordan systemet fungerer, og du kan få prøve systemet selv i 14 dager.

Historien

eControl AS ble etablert med utgangspunkt i et konkret behov de aller fleste av oss har til daglig; et ønske om god oversikt og kontroll på selskapets forpliktelser og verdier. 

De fleste små og mellomstore bedrifter har utfordringer med å holde oversikt over inngåtte kontrakter med leverandører, kunder, partnere og medarbeidere Kontrakter er forpliktelser. 

Når forpliktelsene automatisk fornyer seg og du glemmer å si opp avtalene, kan det få svært negative økonomiske konsekvenser for bedriften. I 2013 ble eControl AS etablert for å lage en funksjonell løsning som vil gi våre kunder bedre kontroll og oversikt på deres drift.

Selskapet ble etablert av et team med høy kompetanse og lang erfaring fra økonomi, teknologi,- og konsulent bransjen. Teamet har bred kunnskap om forretningsdrift, ledelse og styrearbeid, fra ulike bransjer.

De fleste små og mellomstore bedrifter har utfordringer med å holde oversikt over inngåtte kontrakter med leverandører, kunder, partnere og medarbeidere. Avtaler ligger lagret på ulike steder, både på papir og elektronisk. Når de er lagret elektronisk er de ofte på ulike steder, knyttet til ulike ansatte. 

Kontrakter er forpliktelser. Når forpliktelsene automatisk fornyer seg og du glemmer å si opp avtalene, kan det få svært negative økonomiske konsekvenser for bedriften. Vi sørger for at kan ledelsen har de rammene som skal til for å konsentrere seg om core business, drifte selskapet på en effektiv måte, og derav levere bedre resultater.

Book en uforpliktende demo

Vi viser deg hvordan systemet fungerer, og du kan få prøve systemet selv i 14 dager.