Om eControl

Vi leverer en løsning som bidrar til at ledelse, eiere og styre i selskaper får bedre kontroll på på sine forpliktelser i forbindelse med leverandør- og kundekontrakter, styrearbeid og ansettelsesdokumenter.
Noen av våre mange fornøyde kunder

La oss ta en prat

Vi vil gjerne ta en prat med deg om hvilke verdier vi kan tilføre din bedrift. Vi begynner normalt sett med en uforpliktende innledende samtale, hvor vi avdekker status i bedriften deres og foreslår hvordan vår løsning eventuelt kan gi enda bedre kontroll og oversikt i hverdagen. 

Vi viser deg hvordan systemet fungerer, og du kan få prøve systemet selv i 14 dager.

Historien

eControl AS ble etablert med utgangspunkt i et konkret behov de aller fleste av oss har til daglig; et ønske om god oversikt og kontroll på selskapets forpliktelser og verdier. 

De fleste små og mellomstore bedrifter har utfordringer med å holde oversikt over inngåtte kontrakter med leverandører, kunder, partnere og medarbeidere Kontrakter er forpliktelser. 

Når forpliktelsene automatisk fornyer seg og du glemmer å si opp avtalene, kan det få svært negative økonomiske konsekvenser for bedriften. eControl ble startet med bakgrunn i behovet for å ha kontroll på avtaler i egne selskaper, og muligheten for å spare penger på unødvendige avtaler og bedre kontroll

Selskapet ble etablert av et team med høy kompetanse og lang erfaring fra økonomi, teknologi,- og konsulent bransjen. Teamet har bred kunnskap om forretningsdrift, ledelse og styrearbeid, fra ulike bransjer.

De fleste små og mellomstore bedrifter har utfordringer med å holde oversikt over inngåtte kontrakter med leverandører, kunder, partnere og medarbeidere. Avtaler ligger lagret på ulike steder, både på papir og elektronisk. Når de er lagret elektronisk er de ofte på ulike steder, knyttet til ulike ansatte. 

Kontrakter er forpliktelser. Når forpliktelsene automatisk fornyer seg og du glemmer å si opp avtalene, kan det få svært negative økonomiske konsekvenser for bedriften. Vi sørger for at ledelsen har de rammene som skal til for å konsentrere seg om core business, drifte selskapet på en effektiv måte, og derav levere bedre resultater.

Del dette: