fbpx

Produkt

Struktur og kontroll

Det er svært viktig for et selskap å ha god oversikt over alle kontrakter og dokumenter til enhver tid. Dette kan ofte være en utfordring; de er lagret på ulike steder, både fysisk og elektronisk, og noen ganger som e-avtaler på leverandørens nettside. En like stor utfordring kan være å skaffe seg oversikt over alle løpende abonementer og tjenester som automatisk blir fornyet hvis du ikke gir beskjed. eControl gir deg denne kontrollen, enkelt og oversiktlig. Med ett tastetrykk har du oversikt over alle kontrakter og tilhørende månedlige kostnader.

Nettbasert

Som en nettbasert løsning, er det svært enkelt å sette opp og komme i gang med bruk av løsningen. Det er ikke behov for egen software eller hardware. Så lenge du har en nettlesere og er koblet til nett, så har du tilgang til løsningen hvor som helst og når som helst.

For alle

Løsningen er bransjeuavhengig, og dekker grunnlegende behov som finnes i de aller fleste virksomheter. Den er skalerbar, fra én bruker og oppover. eControl passer godt for administrasjon, ledelse, eiere og styret i alle type bedrifter og organisasjoner.

Inkludert alt

eControl er en modulbasert løsning, som dekker flere områder innen virksomheten. Som bruker av eControl har du tilgang til alle områdene, og all funksjonaliteten.

Administrasjon og tilgangskontroll

Du har selv mulighet til å gi medarbeidere, styremedlemmer eller andre ressurser tilgang til de ulike modulene og aktivitetene i løsningen.
Du kan også ha flere firmaer tilgjengelig i én login, hvis du sitter som eier eller i styret i flere virksomheter.

Sikkerhet

Løsningen har høyt sikkerhetsnivå, så sensitiv data er trygt lagret. Brukere blir autorisert ved HTTPS protokollen.
Videre bruker vi RapidSSL (RSA algoritmer, 256 bit kryptering). Dataen blir lagret på fysiske servere i Norge, og følger Norsk Personvernlov.

Moduler

KONTRAKTER

Denne modulen gir deg kontroll og oversikt over inngåtte avtaler og kontrakter, med informasjon om dato for inngått og ikke minst utløp av kontrakten. Noe av det viktigste ved å ha oversikt på kontrakter er å kunne få varsel om når avtalen går ut - dette gir en god mulighet for oppsigelse eller fornyelse.

Denne modulen gir deg også oversikt over kostnader på hver avtale pr. mnd og år, samt oppsumerer kostnader pr avdeling. Avansert søkemotor gjør det enkelt å finne den/de avtalene du leter etter.

STYRET

Her får du oversikt på alle styremøter som er planlagte, og også oversikt på de som er gjennomført med opplasting av referater, protokoller, notater, bilder med mer.

Samme søkemotor gjør det enkelt å finne det styremøtet du trenger informasjon om. Du får nå også en enkel måte å legge inn oversikt på de som deltok i styremøtet/generalforsamlingen. Det vil da i ettertid være enkelt og oversiktlig å se hvem som var med på hvilke møter.


ARKIV

I denne modulen legger du inn dokumenter du trenger å ha oversikt på, slik at du kan ha disse lagret på en trygg og strukturert måte. Dette kan være maler til kontrakter, styremøter, generalforsamlinger, ansettelsekontrakter osv.

Dette kan også være stedet å lagre kvitteringer og eventuelt annen type nyttig og nødvendig dokumentasjon som ikke hører inn under kontrakter

PERSONAL

I denne modulen får du oversikt på alle avtaler relatert til HR, som f.eks ansettelsesavtaler og lignende. Du vil her kunne sette opp hva slags avtale det er, hvilken ansatt det gjelder, stilling og lønn. Selvsagt enkelt å laste opp filer relatert til denne avtalen, feks signert kontrakt, medarbeiders CV, personlighetstester, møtereferater osv. Det er også eget notatfelt hvor du kan legge inn egne kommentarer og ting som kan være bra å huske på angående den avtalen.

Kontakt oss

eControl AS
Rolfsbuktveien 4A
1364 FORNEBU
Tlf.: +47 4884 8048
post@econtrol.no

Kontakt oss