Kundereferanser

Her kan du se hva noen av våre mange fornøyde kunder sier om oss i eControl.
eControl logo

TENK fIKK lITT å tENKE pÅ

TENK Byrå er ikke store, men fikk store overraskelser rundt egne avtaler da de skulle i gang med eControl. 

Reklamebyrået TENK er 10 ansatte og omsetter for ca 15 mill. Daglig leder Geir Holm gjettet på at de hadde ca 10-15 viktige avtaler som de hadde brukbar kontroll på. Bildet skulle vise seg å være helt annerledes.

 

– Allerede den første avtalen vi skulle legge inn, en leasing-avtale, viste seg å ha mange punkter vi ikke kjente til, samt noen mangler vi måtte kontakte utleier for å få klarhet i. Dette var overraskende og viktig, forteller Holm.

 

Tjene eller spare – og lære!

I likhet med mange virksomheter har TENK primært fokus på inntekter, og det daglige travle arbeidet handler om å lande nye kunder og oppdrag og levere disse. For å levere godt trenger de endel fasiliteter: Lokaler, utstyr, nett, telefon, programvare og mye annet. Det brukes noe tid på å handle og inngå avtaler, men ikke nok fokus.

 

– I ettertid er det her jeg ser vi har hatt for lav bevissthet. Når vi nå legger inn avtalene i eControl lærer vi mye om hva vi skal være oppmerksomme på ved nye avtaleinngåelser, forteller Holm.

 

Han påpeker også lønnsomheten:

– Tid brukt på god avtalebehandling kan være vel så lønnsomt som å skaffe og levere oppdrag. Penger spart er virkelig penger tjent, sier daglig leder Geir Holm i TENK Byrå.

Geir Holm – www.tenkbyra.no

Ivar eControl

Se hvordan dette kan fungere for dere!

Vi kan ta en rask gjennomgang med dere for å vise hvordan deres hverdag kan bli enklere med eControl – book en kort og uforpliktende demo for dere.

Consol bruker eControl aktivt

Consol ble startet av Rolf Andreas Mørck i 2008, og er i dag fornøyde brukere av eControl. Mørck sier blant annet følgende om deres effekt av å bruke systemet:

«Vi opplever å ha spart mye penger på å ha kontroll på dette, og ikke minst at det gir oss en enklere administrasjon ved å ha alt samlet på ett sted»

Les hele historien her.

HMK Buss

eControl kvalitetssikrer inntekter og utgifter for HMK

– Vi har eksempler på både leasing-avtaler som må sies opp til rett tid og kundeavtaler som vi må fornye, forteller Morten Stovner-Sørlie i HMK.

Daglig leder Morten Stovner-Sørlie forsto behovet for bedre kontroll etter å ha glippet fristen på en leasing-avtale.

– Vi erfarte bittert hvor kostbart det ble når en avtale vi ikke lenger ønsket, fornyet seg automatisk for to år. Da forsto vi det var på tide å få en skikkelig løsning med avtaler. Etter å ha tatt eControl i bruk, har vi også erfart at systemet ivaretar verdifulle kundeavtaler som vi selv må fornye.

I eControl legger vi nå inn alle avtaler og kontrakter med blant annet leverandører, kunder, transportører og sponsorer. Nå blir jeg varslet i god tid før hver fornyelse. Dette fungerer kjempebra, forteller Stovner-Sørlie.

GDPR godt ivaretatt

– Og når det gjelder GDPR, så har vi lagt alle arbeidsavtaler i eControl. Dermed blir dette oppbevart på en forsvarlig måte, og hver medarbeider kan få en utskrift av hva vi har registrert.

eControl fungerer veldig godt og til en grei pris, avslutter Stovner-Sørlie, som nå opplever et oppsving etter pandemien for det tradisjonsrike buss-selskapet HMK.

HMK er et av Norges og Europas ledende busselskap med over 60 ansatte. De har 145 års erfaring med trygg transport. HMK har konkurransedyktige priser på leie av busser/minibusser i alle størrelser, med lite CO2-utslipp.

Morten Stovner-Sørlie – www.HMK.no

REN AS

Samlet alle avtaler og ser nå månedskostnader per avdeling

REN AS standardiserer materiell og arbeidsmetoder i norske kraftnettselskap. Og avtaler og sentrale dokumenter har de samlet i eControl.

REN AS er Norges ledende kunnskapssenter for kraftoverføringsnettet. De formidler kunnskap og retningslinjer innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold for kraftbransjen og bidrar til å opprettholde leveringssikkerhet i kraftforsyningen.

Da de ønsket å få bedre kontroll på sine kontrakter og dokumenter, valgte de eControl.

Overslag per avdeling på månedskostnader
Vi har tatt en prat med administrasjonsansvarlig Kjetil Løberg i REN AS.

Hvorfor tok dere eControl i bruk?
– Vi hadde et behov for å samle avtaler og sentrale dokumenter på ett sted.

Hvilke positive effekter dere ser ved å bruke løsningen?
– Det er lett å følge opp avtaler som nærmer seg sluttdato, og det er lett å søke opp en avtale. En kan dele inn brukere i roller, som gjør det enkelt å gi de riktige tilgangene. Videre kan en legge til tilleggsnotater på avtalesiden, som man kan ta frem når avtalen skal fornyes, forteller Løberg.

Han fremhever også kostnadskontrollen.

– På oversiktssiden får en et  overslag per avdeling vedrørende månedskostnader på de registrerte avtalene. Her er det også oversikt over de avtalene som utløper i inneværende år. Det er viktig for oss å være i forkant og ikke oppdage at en avtale vi tror er gyldig, faktisk er utløpt. En bestemmer selv hvor lang tid i forveien man ønsker en melding fra systemet når en avtale nærmer seg utløpsdato. Det er veldig nyttig, påpeker Løberg.

Anbefaler dere andre å ta i bruk eControl og i så fall hvorfor?

– eControl er et enkelt system som ikke krever mye opplæring. Det er svært nyttig. Kan anbefales!

Fossum IF

Fossum IF unngår glipper med eControl 

– En har mange flere avtaler enn en tror, og med eControl blir ikke noe borte i en gammel perm.

Daglig leder i FOSSUM IF/FOSSUM Sponsorpool, Tone Malm Meinich Hvam, er godt fornøyd med eControl.

Hvorfor dere tok eControl i bruk?
– Systemet gir oss en samlet oversikt over alle aktive avtaler. Inkludert de som har «gått ut» og er avsluttet. På avtaler som skal reforhandles, kan man legge inn varsling. Det gjør at ikke noe glipper. I eControl ligger alle våre avtaler fra tidenes morgen. Grunnleieavtaler, leverandører og andre – det er mye mer enn man tror!

Hvilke positive effekter dere ser ved å bruke løsningen?
– Vi får bedre kontroll. Og ikke minst, det er ikke noe som blir borte i en gammel perm! Alle originalbilag blir scannet og lagt inn som dokumentasjon og kan lett finnes frem til.

Anbefaler dere andre å ta i bruk eControl og i så fall hvorfor?
– Vi anbefaler dette, for å få oversikt og struktur.

 

Ivar eControl

Se hvordan dette kan fungere for dere!

Vi kan ta en rask gjennomgang med dere for å vise hvordan deres hverdag kan bli enklere med eControl – book en kort og uforpliktende demo for dere.

Del dette: