eControl

Full oversikt over selskapets kontrakter og styredokumentasjon

eControl er et lederverktøy, bygget som et nett-basert avtale og kontraktsoversikt, som gir struktur og kontroll på alle forpliktelser ditt selskap har.

eControl

Alt lagres i skyen

eControl driftes på Norske servere i skyen, for å sørge for å være innenfor personvernloven med tanke på ansettelseskontrakter. Fordelene er at du får en sikker, fleksibel, skalerbar tjeneste med enkel oppstart.

Struktur og oversikt

Tjenesten gir deg unik struktur og økonomisk oversikt over alle avtaler/kontrakter og styremøter dere har i selskapet.

Avanserte varslinger

Alle avtaler og kontrakter kan settes opp med automatisk varsling for avtaler som utløper, slik at du kan reforhandle eller si opp disse innen tidsfristene.

Nyheter

Lansering av versjon 2.0

Versjon 2.0 av eControl er nå tilgjengelig for våre kunder. Vi har jobbet lenge med forbedringer, rettinger og andre tilpasninger som våre kunder har etterspurt og vi tilbyr nå et enda mer nyttig og verdifullt verktøy for de som ønsker bedre kontroll og oversikt på bedriften. Ny og forebedret funksjonalitet.

Forbedret styremodul med nye funksjoner

Sortering på avtaler

Bedre økonomisk kontroll på oversiktsbilde

Drag and drop funksjon for å lagre vedlegg

Ny HR modul med full kontroll på alle ansettelseavtaler

Og mye mer

Privat

eControl har fått støtte fra Innovasjon Norge

eControl har mottat etablererstøtte fra Innovasjon Norge. De ser at selskapet har en god ide, behov i markedet, og et sterkt eierteam.

Støtten gjør at eControl kan jobbe med å utvikle en bedre løsning og sørge for et design som øker brukervennligheten. Disse midlene gjør at selskapet kan fokusere mer på marked og få en god oversikt på hvilke muligheter løsningen har i forskjellige markeder.
For å sikre enkelt implementering er det webbasert og den har også høyeste sikkerhetsstandard som finnes på internett. eControl er også hostet av norsk selskap på norske servere med trygg og hyppig backup. På denne måten er dine data lagret på en sikker måte og er enkelt tilgjengelig. Det er en modulbasert løsning, som gjør det enkelt å bygge ut. Ideen bak eControl er at løsningen skal gi kontroll på alle avtaler og forpliktelser en bedrift har, både for å få en totalt oversikt og for å sikre fornyelse og oppsigelse til riktig tid, samt ha oversikt av de økonomiske sidene knyttet til bedriftens samlede avtalevolum.

eControl gir verdifull oversikt og kontroll i egen virksomhet.

Kontakt oss

eControl AS
Drammensveien 39
0271 OSLO
Tlf.: +47 4884 8048
post@econtrol.no
Kontakt oss