Få full kontroll med eControl

Få verdifull kontroll og oversikt over virksomhetens forpliktelser.
Våre moduler

KONTRAKTER

Denne modulen gir deg kontroll og oversikt over inngåtte avtaler og kontrakter, med informasjon om dato for inngåelse og utløp.

FOR STYRET

Her får du oversikt på alle styremøter som er planlagte, og oversikt på de som er gjennomført med referater, protokoller, notater, bilder med mer.

ARKIV

I denne modulen legger du inn dokumenter og avtaler som du trenger å ha kontroll på, slik at du kan ha disse lagret på en trygg og strukturert måte.

Personal

Få oversikt over alle avtaler relatert til HR, som ansettelsesavtaler, stillingstittel, lønn og lignende, fordelt på dine ansatte.

Hva får du med eControl?

Det er svært viktig for et selskap å ha god oversikt over alle kontrakter og dokumenter til enhver tid. Dette kan ofte være en utfordring, da de er lagret på ulike steder hos ulike personer. En like stor utfordring kan være å skaffe seg oversikt over alle løpende abonementer og tjenester som automatisk blir fornyet hvis du ikke gir beskjed. 

eControl gir deg denne kontrollen, enkelt og oversiktlig. Med ett tastetrykk har du oversikt over alle kontrakter og tilhørende månedlige kostnader.

Noen av våre mange fornøyde kunder

Nettbasert kontraktsystem

Som en nettbasert løsning, er det svært enkelt å sette opp og komme i gang med bruk av løsningen. Det er ikke behov for egen software eller hardware. Så lenge du har en nettlesere og er koblet til nett, så har du tilgang til løsningen hvor som helst og når som helst.

Løsningen er bransjeuavhengig, og dekker grunnlegende behov som finnes i de aller fleste virksomheter. Den er skalerbar, fra én bruker og oppover. eControl passer godt for administrasjon, ledelse, eiere og styret i alle type bedrifter og organisasjoner. eControl er en modulbasert løsning, som dekker flere områder innen virksomheten. 

Som bruker av eControl har du tilgang til alle områdene, og all funksjonaliteten.

Ivar eControl

Test det selv!

For å sikre rask og enkel implementering er løsningen nettbasert. Innholdet er derfor enkelt tilgjengelig fra de ulike digitale plattformer.

Book en uforpliktende demo

Vi viser deg hvordan systemet fungerer, og du kan få prøve systemet selv i 14 dager.